Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử trường THCS Hà Huy Tập
Chủ nhật, 24/5/2015, 0:0
Lượt đọc: 372

Hồ sơ chiến sĩ thi đua năm học 2014-2015

Thầy cô đã được bình chọn CSTĐ cấp cơ sở và cấp thành phố theo danh sách bên dưới
Thực hiện các biểu mẫu phù hợp trong file đính kèm và gửi cho thầy Khoa theo địa chỉ afskhoahd@yahoo.com  không cần in ra giấy.
Hạn chót ngày 24/5

DANH HIỆU THI ĐUA CÁ NHÂN
CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP CƠ SỞ NĂM HỌC 2014-2015
Stt Họ và tên Chức vụ

1 Nguyễn Bá Hoàng HT
 
2 Nguyễn Mạnh Cường PHT
 
3 Nguyễn Vũ Đức PHT
 
4 Hoàng Mạnh Hùng GV
 
5 Thái Thị Thy Thy TTCM
 
6 Hoàng Đại Khoa CTCĐ
 
7 Phan Văn Tới TTCM
 
8 Nguyễn Tuyết Mai TTCM
 
9 Lê Thiện Minh GV
 
10 Hồ Thị Thanh Trúc GV
 
11 Trương Ngọc Thanh Thủy TTCM
 
12 Nguyễn Thị Kiều Trinh P.CTCĐ
 
13 Nguyễn Bình Minh Tú GV
 
14 Nguyễn Mạnh Trí GV
 
15 Nguyễn Thị Kim Thanh NVTV
 DANH HIỆU THI ĐUA CÁ NHÂN
CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2014-2015
Stt Họ và tên Chức vụ

1 Nguyễn Bá Hoàng HT    
2 Nguyễn Vũ Đức PHT    
3 Hoàng Đại Khoa CTCĐ    BẰNG KHEN THÀNH PHỐ
Stt Họ và tên Chức vụ

1 Nguyễn Bá Hoàng HT
 
2 Nguyễn Mạnh Cường PHT
 
3 Nguyễn Vũ Đức PHT
 
4 Hoàng Mạnh Hùng GV
 
5 Thái Thị Thy Thy TTCM
 
6 Hoàng Đại Khoa CTCĐ
 
7 Phan Văn Tới TTCM
 
8 Nguyễn Tuyết Mai TTCM
 
9 Lê Thiện Minh GV
 
10 Hồ Thị Thanh Trúc GV
 
11 Nguyễn Thị Kiều Trinh P.CTCĐ
 
12 Nguyễn Bình Minh Tú GV
 
13 Nguyễn Mạnh Trí GV
 
14 Nguyễn Thị Kim Thanh NVTV
 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86