Thứ năm, 18/3/2021, 8:9
Lượt đọc: 70

Học sinh Hà Huy Tập được tham quan trải nghiệm tại Trường Trung cấp Du lịch & khách sạn Saigon Tourist

Trải nghiệm, tham quan môi trường vận hành làm việc của công nhân, người lao động tại các công ty, doanh nghiệp liên quan giúp các con hình dung được môi trường làm việc của ngành nghề, từ đó có sự lựa chọn ngành nghề cho tương lai.

Tác giả: Quản trị viên

164