Thứ ba, 6/11/2018, 0:0
Lượt đọc: 1056

BÁO CÁO ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG NẤM BÀO NGƯ XÁM

Nấm bào ngư xám (Pleurotus sp.) là loại nấm đễ trồng có năng suất cao, vừa là thực phẩm có giá tri dinh dưỡng, vừa là dược liệu quý giá trong việc duy trì bảo vệ sức khỏe, phòng chống nhiều loại bệnh và cũng là mặt hàng có giá trị xuất khẩu

86