Thứ ba, 24/9/2019, 0:0
Lượt đọc: 312

Hội thi trang trí heo đất trường THCS Hà Huy Tập

Khối 6:
Nhất 6/1, nhì 6/12, ba 6/6, khuyến khích 6/4, 6/5, 6/9, 6/10, 6/14
Khối 7:
Nhất 7/7, nhì 7/1, ba 7/14, khuyến khích 7/3, 7/4, 7/9, 7/10
Khối 8: 
Nhất 8/4, nhì 8/5, ba 8/2, khuyến khích 8/1, 8/3, 8/6, 8/9, 8/13
Khối 9: 
Nhất 9/2, nhì 9/12, ba 9/6, khuyến khích 9/1, 9/13, 9/14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

164