Thứ ba, 24/3/2015, 0:0
Lượt đọc: 996

Phần mềm ActivInspire

 
Phần mềm soạn thảo bài giảng trên bảng tương tác Activboard
- Phiên bản mới 2.4: Tải xuống
Nếu máy tính thầy(cô) nào không cài đặt được bản 2.4 thì cài đặt phiên bản cũ hơn để sài 1.8
(Phiên bản cũ 1.8: Tải xuống)
 
Tài liệu hướng dẫn sử dụng: Tải xuống
 

Tin cùng chuyên mục

164