Thứ bảy, 25/8/2018, 0:0
Lượt đọc: 1524

Thời khóa biểu HK1 năm học 2018 - 2019 (Áp dụng 27/8/2018)

Học sinh các khối lớp bắt đầu học theo thời khóa biểu vào thứ 2 (27/8/2018)

KHỐI 6

 

KHỐI 7

 

KHỐI 8

 

KHỐI 9

86