Thứ năm, 9/2/2017, 0:0
Lượt đọc: 557

Thời khóa biểu HK2 - Áp dụng 13/02/2017

Thời khóa biểu HK2 năm học 2016-2017 sau tết có một vài điều chỉnh, học sinh xem lại TKB của lớp mình để áp dụng vào thứ 2 (13/02/2017)

KHỐI 6

 

KHỐI 7

 

KHỐI 8

 

KHỐI 9

86