Thứ sáu, 1/9/2017, 0:0
Lượt đọc: 881

Thời khóa biểu HKI (2017 - 2018) - Áp dụng 06/09/2017

Thời khóa biểu HK1 (Năm học: 2017 - 2018). Thời gian áp dụng: bắt đầu từ thứ 4 (06/09/2017) Các em học sinh theo dõi thời khóa biểu để chuẩn bị cho việc học sau lễ Khai Giảng

KHỐI 6

 

KHỐI 7

 

KHỐI 8

 

KHỐI 9

Tác giả: H.M.H

86