Thứ bảy, 13/8/2016, 0:0
Lượt đọc: 484

Thời khóa biểu HKI(2016 - 2017) Áp dụng 29/08/2016

Thời khóa biểu 4 khối 6,7,8,9. Học sinh bắt đầu học theo thời khóa biểu từ ngày thứ 2 (29/08/2016)

KHỐI 6

 

KHỐI 7

 

KHỐI 8

 

KHỐI 9

164