Thứ năm, 8/10/2020, 0:0
Lượt đọc: 243

THÀNH TÍCH NHÀ TRƯỜNG

- Danh hiệu "Đơn vị học tập" tiêu biểu giai đoạn 2016 - 2020 - Giải nhất hội thi trực tuyến tìm hiểu kỷ niệm 90 năm ngành Tuyên giáo của Đảng (01/08/1930 - 01/08/2020) và công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020) - Có thành tích : Dân vận khéo năm 2020

164