Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử trường THCS Hà Huy Tập
Thứ hai, 13/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 438

Đường link làm bài tập trắc nghiệm môn công nghệ (bắt đầu là 9g00 ngày 14/4 và kết thúc là 11g00 ngày 21/4) Khối 8: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAdK7YHxUMjRRSUg5Qlk4NU9GTzk4QVczNkhEOEw1MS4u

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAdK7YHxUMjRRSUg5Qlk4NU9GTzk4QVczNkhEOEw1MS4u

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAdK7YHxUMjRRSUg5Qlk4NU9GTzk4QVczNkhEOEw1MS4u

Viết bình luận

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163