Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử trường THCS Hà Huy Tập

Có 20 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 THÔNG TƯ Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 322020ttbgddt_289202011.PDF
32/2020/TT-BGDĐTVăn bản - Công văn 28-09-2020
2 THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ttsuadoitt5879202010_289202010.pdf
Số: 26/2020/TT-BGDĐTVăn bản - Công văn 28-09-2020
3 Công văn 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27-5-2013 hướng dẫn triển khai thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 3535bgddt-gdtrh203734_139201919.doc
3535Văn bản - Công văn 08-09-2019
4 Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03 tháng 10 năm 2017 về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh từ năm học 2017 - 2018
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 4612bgddt-gdtrh364244_139201919.doc
4612Văn bản - Công văn 08-09-2019
5 Công văn 5842/BGDĐT-VP ngày 01/09/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo "Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT"
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv5842noidungdieuchinh810201713_89201916.doc
5842Văn bản - Công văn 08-09-2019
6 thông tư ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong-tu-18-2018-tt-bgddt-cong-nhan-dat-chuan-quoc-gia-voi-truong-thcs-thpt_64201922.doc
Số: 18/2018/TT-BGDĐTVăn bản - Công văn 06-04-2019
7 Quyết định ban hành quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quyet-dinh-12-2018-qd-ubnd-uy-ban-nhan-dan-tp-hcm_64201922.doc
Số: 12/2018/QĐ-UBNDVăn bản - Công văn 06-04-2019
8 Thông tư ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong-tu-14-2018-tt-bgddt-chuan-hieu-truong-truong-giao-duc-pho-thong_64201922.doc
14/2018/TT- BGDĐTVăn bản - Công văn 06-04-2019
9 Về hướng dẫn triển khai mô hình ứng dụng Công nghệ thông tin trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2018 – 2019.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cvtrienkhaimohinhungdungcntt18-19212201916_33201923.doc
61/GDĐTVăn bản - Công văn 03-03-2019
10 Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành về quy định chuẩn giáo viên
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong-tu-20-2018-tt-bgddt-chuan-nghe-nghiep-giao-vien-co-so-giao-duc-pho-thong1_33201923.pdf
20/2018/TT-BGDĐTVăn bản - Công văn 03-03-2019
11 Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh_thoigian-nam_hoc_-_sgd_611201815.pdf
2953/QĐ-UBNDVăn bản - Công văn 06-11-2018
12 Báo cáo công khai năm 2017-2018
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 9_197201813.doc
File thứ 2: 10_197201813.docx
File thứ 3: 11_197201813.docx
File thứ 4: 12_197201813.docx
File thứ 5: 13_197201813.xls
File thứ 6: 14_197201813.xlsx
File thứ 7: 15_197201813.xlsx
 Văn bản - Công văn 17-07-2018
13 Thông Tư 09/2009/TT-BGDĐT
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quy_che_ban_hanh_kem_theo_thong_tu_09-2009_611201816.doc
File thứ 2: thong_tu_09-2009_611201816.doc
09/2009/TT-BGDĐTVăn bản - Công văn 15-12-2017
14 Thông Báo Các Khoản Thu (2016-2017)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: Thong bao cac khoan thu_2016-2017.doc
 Văn bản - Công văn 20-10-2016
15 Báo cáo công khai theo thông tư 09/2009  Văn bản - Công văn 15-09-2016
12

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích