Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử trường THCS Hà Huy Tập

Có 22 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Các văn bản hướng dẫn xét tốt nghiệp và tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5), (Tải File đính kèm thứ 6), (Tải File đính kèm thứ 7), (Tải File đính kèm thứ 8), (Tải File đính kèm thứ 9), (Tải File đính kèm thứ 10), (Tải File đính kèm thứ 11), (Tải File đính kèm thứ 12)

1126Văn bản - Công vănQuản trị viên20-04-2022
2 THÔNG TƯ Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học

(Tải File đính kèm)

32/2020/TT-BGDĐTVăn bản - Công văn 28-09-2020
3 THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

(Tải File đính kèm)

Số: 26/2020/TT-BGDĐTVăn bản - Công văn 28-09-2020
4 Công văn 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27-5-2013 hướng dẫn triển khai thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác

(Tải File đính kèm)

3535Văn bản - Công văn 08-09-2019
5 Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03 tháng 10 năm 2017 về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh từ năm học 2017 - 2018

(Tải File đính kèm)

4612Văn bản - Công văn 08-09-2019
6 Công văn 5842/BGDĐT-VP ngày 01/09/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo "Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT"

(Tải File đính kèm)

5842Văn bản - Công văn 08-09-2019
7 hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn

(Tải File đính kèm)

Số: 5555/BGDĐT-GDTrHVăn bản - Công văn 06-04-2019
8 thông tư ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

(Tải File đính kèm)

Số: 18/2018/TT-BGDĐTVăn bản - Công văn 06-04-2019
9 Quyết định ban hành quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài

(Tải File đính kèm)

Số: 12/2018/QĐ-UBNDVăn bản - Công văn 06-04-2019
10 Thông tư ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông

(Tải File đính kèm)

14/2018/TT- BGDĐTVăn bản - Công văn 06-04-2019
11 Về hướng dẫn triển khai mô hình ứng dụng Công nghệ thông tin trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2018 – 2019.

(Tải File đính kèm)

61/GDĐTVăn bản - Công văn 03-03-2019
12 Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành về quy định chuẩn giáo viên

(Tải File đính kèm)

20/2018/TT-BGDĐTVăn bản - Công văn 03-03-2019
13 Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019

(Tải File đính kèm)

2953/QĐ-UBNDVăn bản - Công văn 06-11-2018
14 Báo cáo công khai năm 2017-2018

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5), (Tải File đính kèm thứ 6), (Tải File đính kèm thứ 7)

 Văn bản - Công văn 17-07-2018
15 Thông Tư 09/2009/TT-BGDĐT

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

09/2009/TT-BGDĐTVăn bản - Công văn 15-12-2017
12